top of page

FORSKNING

StreamScapes bygger bro i borgerservice mm.

 

Medarbejdere

30% af socialrådgivere føler sig stressede pga. opslidende arbejdsmiljø .

Øgede udgifter til sikkerhed for medarbejderene pga. vold og trusler - tiltagende problem.

21% har oplevet trusler om vold.

2% har oplevet fysisk vold fra klienter.

Borgere

61,8% af kontanthjælpsmodtagere føler sig stressede.

Usikkerhed i forhold til fremtid og økonomi.

Oplever store frustrationer, da det meget sjældent er selvvalgt at være arbejdsløs.

Vores indsigt

Music and sound reduce negative effects

Flere studier viser, at stimulerende musik øger hjerterytmen, mens rolig musik sænker den.

Canadiske studier har vist, at niveauerne af stresshormonet kortisol faldt betragteligt, når forsøgspersoner lyttede til den "rigtige" musik.

 

 

Musik og lyd øger positive effekter

Videnskabelige studier viser at:

  • Hjernen følger musikkens rytme, hvilket kan forklare musiks beroligende effekt.

  • Hjernen frigiver dopamin, når den hører den rigtige musik.

  • Andre stoffer, der påvirker stress, smerte, motivation og følelser bliver også frigivet ved at lytte til musik.

bottom of page